Upprop – kartläggning

SBF:s utbildningskommitté har beslutat att en kartläggning ska göras av den utbildningsverksamhet som pågår i landets klubbar.

Bakgrunden till att UTBK vill ha in dessa uppgifter är att SBF direkt ska kunna vända sig till rätt personer vid kommunikation ex. inbjudningar till Bridgelärarkurser och liknande. Ett annat område är att direkt kunna informera om nya utbildningsmaterial.

Det som ska göras är:
1. Register över vilka klubbar som bedriver utbildningsverksamhet för nya spelare.
2. Skapa ett kontaktregister över vilka som är bridgelärare.
3. Skapa ett register över vilka som är hjälplärare/assistenter.

UTBK vill därför att samtliga klubbar skickar ett mail till SBF med följande information:

Namn på klubb:
Bedriver klubben utbildningsverksamhet: Ja/Nej
Vem/Vilka är klubbens bridgelärare: (namn samt medlemsnummer och e-postadress)
Vem/Vilka är klubbens hjälplärare/assistenter: (namn samt medlemsnummer och e-postadress)

Skicka in era uppgifter till kansliet@svenskbridge.se.

Med vänlig hälsning
Micke Melander