Händelser under 2020

Jag tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande.

Som alla vet så fyller vår klubb 70 år 2020.
Vi kommer att ha en Guldtävling under vår Weekend 2-4 oktober.
Det blir en lagtävling som är på söndagen 4/10.

Vi kommer också att dela ut extra priser i en tävling per månad.
Vilken tävling det är kommer vi endast att berätta när den startar.

Håkan Isaksson
Ordförande