Mästarpoäng

Senaste uppdatering av Medlem på nätet:  2020-06-01  kl 14:40  (i går)

2019-05-23  2019 VT Slut Dagligan tisdag, A-

HEM   |  Mina sidor (14766)   |  Mästarpoäng   |  Handikapp   |  Ranking
Plac   Namn Klubb GP SP BP RP
1 Henrik Almkvist BK S:t Erik - - 10 -
Lars Appelin BK S:t Erik - - 19 -
Sven E Nilsson BK S:t Erik - - 19 -
Börje Gustafsson BK S:t Erik - - 176 -
Hans Larsson BK S:t Erik - - 29 -
Lars Lindahl BK S:t Erik - - 176 -
Karl-Gunnar Lindquist BK S:t Erik - - 166 -
Marcus Storch BK S:t Erik - - 10 -
Göran Walander BK S:t Erik - - 138 -
2 Britt Andrén BK S:t Erik - - 127 -
Agneta Fergenius BK S:t Erik - - 98 -
Christer Larsson BK S:t Erik - - 136 -
Carl Montgomery BK S:t Erik - - 10 -
Mats Nygren BK S:t Erik - - 136 -
Britt Nylinder BK S:t Erik - - 19 -
Kjeld Yde BK S:t Erik - - 117 -
Bibbi Örås BK S:t Erik - - 98 -
3 Marie-Louise Andersson BK S:t Erik - - 87 -
Ulla Edlund BK S:t Erik - - 97 -
Birgit Hansson BK S:t Erik - - 59 -
Kerstin Pyk BK S:t Erik - - 68 -
Gunilla Rosell BK S:t Erik - - 40 -
Kerstin Svensson BK S:t Erik - - 59 -
Britta Waller BK S:t Erik - - 68 -
4 Robert Cinadler BK S:t Erik - - 19 -
Birgitta Essén-Gustavsson BK S:t Erik - - 67 -
Hans Kronkvist BK S:t Erik - - 19 -
Katy Lilljeforss BK S:t Erik - - 57 -
Monika Lindeberg BK S:t Erik - - 29 -
Elisabeth Rimér Asplund BK S:t Erik - - 38 -
Eva Wahl BK S:t Erik - - 29 -
Ulla Winblad BK S:t Erik - - 48 -
5 Pierre Grahn Väsbypensionärernas BF - - 38 -
Anita Hammarstedt Väsbypensionärernas BF - - 38 -
Rolf Isberg BK S:t Erik - - 19 -
Ragnhild Larm BK S:t Erik - - 19 -
Gert Reimer BK S:t Erik - - 57 -
Bo Tynderfeldt BK S:t Erik - - 38 -
Lena Wennberg BK S:t Erik - - 57 -
Ingegerd Öberg BK S:t Erik - - 38 -
6 Bo Eriksén BK S:t Erik - - 86 -
Kerstin Jakobsson BK S:t Erik - - 67 -
Anette Keiler-Arvedson BK S:t Erik - - 19 -
Lars Lindell BK Två Ess - - 19 -
Eva Löfgren BK S:t Erik - - 86 -
Else-Marie Mattsson BK S:t Erik - - 19 -
Karl Skybrant BK S:t Erik - - 48 -
7 Ann-Catrin Bejtoft BK S:t Erik - - 48 -
Monika Borg BK S:t Erik - - 48 -
Maj-Britt Bronstein BK S:t Erik - - 29 -
Kerstin Karlström BK S:t Erik - - 48 -
Margot Kylén IK Makkabi - - 38 -
Ann Risbecker BK S:t Erik - - 19 -
Anneliese Schapira IK Makkabi - - 19 -
Ulrika Wesslau BK S:t Erik - - 19 -
8 Magnus Barnekow BK S:t Erik - - 38 -
Stefan Bertram BK S:t Erik - - 19 -
Britt Björklund BK S:t Erik - - 19 -
Eva Hellström BK S:t Erik - - 38 -
Gun Johansson BK S:t Erik - - 38 -
Christina Palmgren BK S:t Erik - - 19 -
Maria Sellén BK S:t Erik - - 19 -
Margareta Tunheden BK S:t Erik - - 38 -
9 Gunnel Anderzon BK S:t Erik - - 38 -
Yvonne Dyrefors BK S:t Erik - - 38 -
Maud Fredholm BK S:t Erik - - 38 -
Gunnar Nordmark BK S:t Erik - - 38 -
10 Bengt Conradi BK S:t Erik - - 10 -
Kjell Fagerberg BK S:t Erik - - 10 -
Staffan Linde Alvik BC - - 10 -
Anders Siberg BK S:t Erik - - 10 -
Övriga spelare har inte rapporterats. Detta beror på att de inte har fått mästarpoäng eller av olika anledningar inte är berättigade till sådana, till exempel därför att de inte finns i Svensk Bridges medlemsregister eller inte har betalt medlemsavgiften för innevarande år.