Om lottningen i Svenska Cupen

Frågor har inkommit om lottningen i Svenska Cupen och varför ett lag ibland inte får sin geografiskt närmsta motståndare eller får möta ett lag från det distrikt man tillhör.

I princip kan vi säga att lottningen görs från en landsände. Ponera exempelvis att vi skulle börja i Nord. Då tittar vi på vilket lag ligger längst norrut, enligt det postnummer laget anmälts via. Om vi nu tänker oss att det finns 9 lag anmälda till start i Svenska Cupen från Norrbotten skulle de åtta längst norrut få mötas. Det nionde laget kommer alltså lottas med lagen från Västerbotten. Sedan fortsätter lottningen söderut tills hela landet är avklarat. Det finns alltså inget som säger att ett lag kommer möta ett lag från eget distrikt – även om det är det vanligaste i de inledande omgångarna.

Vi kan ta ett exempel till och titta på området söder om Jönköping, som är ett ganska stort område, Här har vi relativt få lag (normalt sett) och de kan tillhöra Jönköping, Västergötland, Halland eller Sydöstra och det är väldigt vanligt att dessa lag möter ett lag som hör hemma i ett annat distrikt, då det kommer vara geografiskt närmare.

Detta sammantaget är också skälet till varför ett lag kanske får resa längre till en match än vad som papperet kan tyckas naturligt.

Avslutningsvis, distriktsindelningen har ingen betydelse för Svenska Cupen, lottningen baseras till 100% på det postnummer laget angett och vilka fler postnummer som deltar i lottningen. Det hela lottas via att vi lägger ut cirklar, dessa är i de inledande omgångarna ganska små och blir större och större ju längre in i tävlingen vi kommer (ju färre lag som återstår i tävlingen).