Deltagare

Anmälan

Maila er anmälan till Micke Melander på e-post >>e-post . Ni ska uppge följande:

  • Namn och MID
  • Distrikt
  • Boende
  • Resor
  • Om ni vet antalet delegater, men inte har namnen går det bra att anmäla det och återkomma med namn senare.

Sista anmälningsdag är 20 september.

Information om boende hittar du här. Information om resekostnader och reseersättning hittar du här.