Billigt med Svenska Cupen

Det är redan över 100 lag som har anmält sitt deltagande i 2020 års upplaga av Svenska Cupen!

Anmäler man lag och avgiften är SBF tillhanda senast 11 december är anmälningsavgiften rabatterad till 400 kr.

Anmälan är öppen till 15 januari och kostnaden efter 11 december är 500 kr.