Årsavgiften till Sveriges Bridge Förbund

Den 1/7 i måndags skulle årsavgiften vara betald till SBF.
Ni som glömt att betala bör snarast betala in den.
Inbetalningskortet kom med sista numret av Svensk Bridge.