Priser efter antal Par i våra ordinarie tävlingar

Ny prismodell för ordinarie tävlingar; måndag kväll, onsdag eftermiddag och torsdag kväll

Principen är att pris delas ut per varje 14 deltagande par:

0 – 13 par Inga priser

14 – 27 par Ett parpris

28 – 41 par Två parpriser

42 – 55 par Tre parpriser Frispel

56 – 69 par Fyra parpriser Frispel

För måndagstävlingen ges första parpriset till vinnarparet enligt hcp-listan, andra parpriset till vinnarparet enligt scratchlistan, tredje och fjärde parpriset lottas.