Standardgruppen den 13/6

P g a diverse tekniska missöden går det inte att rapportera dagens spel
i standardgruppen.
Vi beklagar missödet och kompenserar alla med ett frispel.
Säg till tävlingsledaren nästa gång du spelar så får du spela utan avgift