OBS Vi spelar torsdag 6 juni kl 13

Ni är mycket välkomna till spel nu på torsdag, Sveriges Nationaldag, kl 13.00.