Uthyrning av MBK:s lokal

Vid uthyrning till lagspel, m.m. ring eller maila

Ildiko Lang
0705 97 71 14

ildikolang1@gmail.com