Allemansträffen

Allemansträffen spelas i Malmö den 31 mars. Klubbens spelkvällar måndagarna den 18 och 25 februari kommer också att vara kval till allemansträffen för Tre Sangs spelare.