Styrelseprotokoll för möte den 18 oktober och 25 september