Motioner till Riksstämman 2019

Motioner till Riksstämman ska skickas via mail till kansliet på e-post: kansliet@svenskbridge.se senast 20 AUG.

Observera!

Motioner från klubbar och medlemmar ska innan dess, på dfb fastställt datum, ha skickats in till medlemmen/klubbens distriktsförbund (Dfb).
Dfb behandlar inkomna motioner och ger sitt yttrande, därefter skickar man dessa, inkl yttrande, till kansliet via e-post: kansliet@svenskbridge.se senast 20 AUG.

Senast 15 september skickas samtliga motioner, med SBF:s yttrande, ut till dfb som har tre veckor på sig att ta ställning till om man ska bifalla eller avslå motionerna under Riksstämman 12 oktober i Örebro.

Saxat ur stadgarna

§ 11 .3
Motion till riksstämma skall ha inkommit till SBF senast den 20 augusti.

Motion från enskild medlem eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vidarebefordrar dfb motionen till SBF enligt föregående stycke.