Matchens giv - Rond 10:2

Under press kan mycket hända

Från finalmatchens andra halvlek hämtar jag en bricka som väl illustrerar den moderna elitbridgen. Visst blir det ibland rejäl utdelning på en bjuden slam eller en missad utgång men det typiska är att poängen kommer på att pressa motståndarna i konkurrenslägen. När det lyckas riktigt bra, sitter man i ett kontrakt som borde gå bet men likväl slinker hem.

D32
954
E53
9762
K84
D103
D4
EKDkn3
E10965
E
K9876
54
kn7
Kkn8762
kn102
108
14
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Fredin
Grönkvist
Sylvan
Wrang
1
2
Pass
2
2NT
Pass
3
Dbl
3
Pass
4
4
Pass
Pass
Pass

Wrangs 2 visade en tvåfärgshand i ruter och spader. Sylvan berättade om en överstark sang och Fredin överförde till hjärter för att sedan höja till utgång.

Nu har man passerat de kontrakt som bör gå hem, så det kan tyckas att Micke Grönkvist var ute i ogjort väder med 4. Men till saken hör också att gardera sig mot det oförutsedda. Det framgår med all tydlighet när man tittar på händelserna vid det andra bordet.

Tre ronder klöver ut gav Väst en överstöld men den hämtade Micke tillbaka genom att behandla trumfen med spaderdam från handen.

Väst
Nord
Öst
Syd
Ahlesved
Larsson
Warne
Törnqvist
1
1
3
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Ahlesveds 3 var överföring till hjärter med en relativt svag hand. Warne hade rejäla reserver och lade förstås på till utgång.

Nu ser vi alla att försvaret har fyra toppstick att hämta. Tobias Törnqvist startade med spaderess och fortsatte med spader till Warnes kung. Hjärterdam tog Törnqvist med esset och så var det ”bara” att hämta ess och kung i ruter.

Inte så bara. Tobias visste just ingenting om Östs hand annat att den var stark – den kunde mycket väl innehålla ess-dam i ruter och en betydligt sämre klöver. Rätt eller fel – en tredje spader blev det och Öst hade elva stick.


Visa alla … |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv