Verktygslåda för juniorledare

I oktober 2016 beslutades av Svenska Bridgeförbundets styrelse att en rad åtgärder skulle göras för att stimulera, utbilda och informera om juniorbridge.
Under de senaste dryga ett och ett halvt åren har ett massivt arbete lagts ned för att ta fram en komplett verktygslåda för den som vill arbeta med juniorbridge, det är nu klart och går att beställa.

Materialet erhålls genom att man kontaktar Micke Melander via >>e-post .

Verktygslådan omfattar åtta olika områden. 1. Allmänt, 2. Junioren, 3. Läraren/Instruktören, 4. Skolan, 5. Media, 6. Bridgeklubben, 7. Ekonomi och 8. Övrigt. Det hela är att se som ”en levande organism” som alltid kan förändras och tillägg göras. Saknar du något som borde finnas, kontakta Micke Melander enligt adress ovan.