Albrekts Mixedlag vanns av Grimeton

Albrekts Mixedlag vanns av lag Grimeton med Gunilla Andersson, Jeanita Johansson, Per Andersson och Bertil Persson före lag Skaparna med Jan Wiström som kapten. Vi gratulerar alla pristagare!