Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

12-13 januari 2019 TL-seminarium steg 3, Örebro

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar.

Skåne

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar
Malmö lördag 8 september kl 12.00 i Malmö BK:s lokaler, Möllevångsgatan 24, Malmö.
Ledare: Jan-Eric Larsson
Läs mer…

TL-kurs steg 1
17-18 november 2018, Lördag 10-16, söndag 10-17 (inklusive provskrivning 16-17).
Kursort fastställes senare.
Läs mer…

TL-kurs steg 2
1-2 december 2018, Lördag 10-16, söndag 10-18 (inklusive provskrivning 16-18).
Kursort fastställes senare.
Läs mer…

Mälardalen

TL Steg 2 utbildning
Västerås lördag-söndag 29-30 september i bridgelokalen på Rådjursvägen 3 i Västerås
Ledare: Thomas Winther (SBF)
Inbjudan