Generationsbridgen

Det finns svårighet att få juniorer att börja spela bridge. För att utveckla bridgen bland yngre spelare kan vi mor- och farföräldrar motivera våra barnbarn.

Ta med era barnbarn från 9 år och uppåt till en kurs i bridge med start söndagen den 4 februari kl. 15 – 17. Vi fortsätter sedan varje söndag i februari, mars och april månad med undantag för påsk! Obs! Kursen är gratis.

Välkomna till en trevlig kurs!

Klicka här för att meddela er närvaro inför kommande tillfällen:

För de som redan har gått under hösten kör vi vidare på samma dagar fast en timme senare - kl 16-18.

Projektet sponsras av Juniorfonden och Magnus Göranssons minnesfond.

Anmälda till Generationsbridgen 2018

 1. Ludwig Thunberg (Sten-Åke Thunberg)
 2. Nellie Cornér (Dag Källfelt)
 3. Celine Jörgensen (Hans Jörgensen)
 4. Cindra Jörgensen (Hans Jörgensen)
 5. Lottie Emilsson (Sven Wallerstedt)
 6. Carolina Jacobsson (Ingela Jacobsson)
 7. Stina Jacobsson (Ingela Jacobsson)
 8. Cajsa Jacobsson (Ingela Jacobsson)
 9. Lea Erikson (Anders Erikson)
 10. Alex Erikson (Anders Erikson)
 11. Matilda Lernfelt Natri (Bodil Lernfelt)
 12. Theodor & Aris Chitos (Maria Bitziou)