Årsmöte 2017

Årsmöte i spellokalen 12 september kl 18:00
Se dagordning på bif fil.
Välkomna!
Styrelsen