Mästarpoäng

Senaste uppdatering av Medlem på nätet:  2020-04-02  kl 14:05  (i går)

2019-03-19  2019 VT Grund Dagligan tisdag, C

HEM   |  Mina sidor (31971)   |  Mästarpoäng   |  Handikapp   |  Ranking
Plac   Namn Klubb GP SP BP RP
1 Elise Blecher IK Makkabi - - 55 -
Anita Duke IK Makkabi - - 62 -
Pauline Eisenberg IK Makkabi - - 55 -
Ruth Kirschon IK Makkabi - - 68 -
Marianne Krusin IK Makkabi - - 75 -
Monica Nejman IK Makkabi - - 75 -
Ilana Nisell IK Makkabi - - 39 -
Annette Rotstein IK Makkabi - - 13 -
Monica Sanchez-Lövy IK Makkabi - - 75 -
Marianne Schwarz IK Makkabi - - 68 -
Renèe Zamek IK Makkabi - - 62 -
2 Christina Bäckström BK S:t Erik - - 74 -
Bo Jansson BK S:t Erik - - 54 -
Eva Jansson BK S:t Erik - - 54 -
Gunnar Karlsson BK S:t Erik - - 67 -
Kerstin Karlsson BK S:t Erik - - 67 -
Kerstin Klintberg BK S:t Erik - - 74 -
Lennart Lundin BK S:t Erik - - 61 -
Ann Katrin Olbers BK S:t Erik - - 61 -
3 Myra Beckman BK S:t Erik - - 60 -
Karina Bladstedt BK S:t Erik - - 26 -
Anja Landmark BK S:t Erik - - 53 -
Tor Montalvo BK S:t Erik - - 47 -
Marianne Simonsson BK S:t Erik - - 27 -
Håkan Stille BK S:t Erik - - 40 -
Ralf Treffner BK S:t Erik - - 47 -
Lars Öberg BK S:t Erik - - 40 -
4 Barbro Goldberg BK S:t Erik - - 39 -
Elisabeth Janheim BK S:t Erik - - 26 -
Kerstin Liljegren BK S:t Erik - - 7 -
Gerd Lublin BK S:t Erik - - 33 -
Christina Löfgren BK S:t Erik - - 33 -
Gita Nelson BK S:t Erik - - 20 -
Jytte Roos BK S:t Erik - - 20 -
Lotta Wiberg BK S:t Erik - - 46 -
Elisabeth Åström BK S:t Erik - - 46 -
Margreth Östergren BK S:t Erik - - 46 -
5 Åke Astner BK S:t Erik - - 26 -
Lars Fröjd BK S:t Erik - - 52 -
Birgitta Jarvik BK S:t Erik - - 33 -
Marie Justesen BK S:t Erik - - 65 -
Bengt Lidal BK S:t Erik - - 52 -
Caroline Lidman BK S:t Erik - - 20 -
Anna Silfverling BK S:t Erik - - 13 -
Inger Vieru BK S:t Erik - - 39 -
Elsie Zinelli BK S:t Erik - - 39 -
6 Lars Arnarp BK S:t Erik - - 33 -
Åke Blomqvist BK S:t Erik - - 52 -
Kerstin Dinell BK S:t Erik - - 46 -
Anita Edholm BK S:t Erik - - 13 -
Kerstin Haldosén BK S:t Erik - - 39 -
Roger Jerlbäck BK S:t Erik - - 46 -
Hans Lindgren BK S:t Erik - - 26 -
Torbjörn Svensson BK S:t Erik - - 20 -
Anders Wibaeus BK S:t Erik - - 39 -
7 Ulla Bergnäs BK S:t Erik - - 20 -
Görel Bråkenheim BK S:t Erik - - 26 -
Birgitta Dahlén BK S:t Erik - - 46 -
Ingar Högberg BK S:t Erik - - 33 -
Marianne Karsten Blom BK S:t Erik - - 26 -
Ewa Menckel BK S:t Erik - - 33 -
Kerstin Svensson BK S:t Erik - - 33 -
Aina Tiblom BK S:t Erik - - 46 -
Ulla Wennborg BK S:t Erik - - 26 -
8 Louise Crona BK S:t Erik - - 26 -
Bertil Dahlberg BK S:t Erik - - 20 -
Gerd Dahlberg BK S:t Erik - - 33 -
Bitte Eskilson BK S:t Erik - - 20 -
Liss Garberg BK S:t Erik - - 20 -
Elisabeth Hallquisth BK S:t Erik - - 26 -
Marianne Marshall Ohlsson BK S:t Erik - - 26 -
Lisbet Ryding BK S:t Erik - - 13 -
Kerstin Wirstöm BK S:t Erik - - 26 -
9 Margareta Arvidsson BK S:t Erik - - 7 -
Christina Kjellberg BK S:t Erik - - 26 -
Ingbritt Kjerner BK S:t Erik - - 13 -
Lena Malmberg BK S:t Erik - - 20 -
Bozena Myrgård BK S:t Erik - - 20 -
Ulla Norrbrink BK S:t Erik - - 7 -
Birgitta Skarke BK S:t Erik - - 26 -
Ela Sörensen BK S:t Erik - - 13 -
Gertrud Tsujita BK S:t Erik - - 26 -
10 Annica Bodin BK S:t Erik - - 13 -
Sylvia Dennergren BK S:t Erik - - 33 -
Barbro Gustavsson BK S:t Erik - - 20 -
Lena Göransson BK S:t Erik - - 33 -
Eva Pira BK S:t Erik - - 7 -
Hellis Sylwan BK S:t Erik - - 26 -
Övriga spelare har inte rapporterats. Detta beror på att de inte har fått mästarpoäng eller av olika anledningar inte är berättigade till sådana, till exempel därför att de inte finns i Svensk Bridges medlemsregister eller inte har betalt medlemsavgiften för innevarande år.