Mina uppgifter

Är dina medlemsuppgifter korrekta?

Har du flyttat, bytt telefonnummer eller e-post?
Du har kanske skaffat mobil eller e-post?
Kontrollera dina medlemsuppgifter.

Har du ditt lösenord tillgängligt kan du Logga in ovan och därefter via Mina sidor själv enkelt uppdatera dina uppgifter.

Saknar du ditt lösenord?

Har du din e-postadress registrerad hos SBF kan du, via Logga in och därefter Begär nytt lösenord, får lösenordet mailat till dig.

Saknar du ditt lösenord och inte har registrerad e-postadress kan du ringa förbundet och be dem återställa ditt lösenord. Alternativt kan du kontakta Birgitta Wirén, 0708-78 22 96, för att få hjälp.