Anteckningar MK-möte

Ett uppstartsmöte avhölls den 15/1 i Uppsala.

I mötet deltog de tre kommittéansvariga: Martin Löfgren (ML), Kathrine Bertheau (KB) och Linnea Edlund (LE).

  • Organisationen/organisationsschemat genomgicks. Vi siktar på att gradvis bygga upp respektive ”ruta” med start nu i februari.

  • Vi försöker bilda en egen ruta för senior-/pensionärsbridge. Osäkert ännu vem som kan ingå i denna, men spelargruppen är såväl mycket viktig för SBF som ibland en utmaning att få till våra klubbar.

  • Dessvärre har vi inte fått några namnförslag från norra Sverige. ML puffar för detta vid kommande distrikstbesök.

  • Regelbunden styrelseinfo bör förekomma i såväl tidningen som i medlemsnytt. ML tillser och detta tas även upp i nästkommande styrelsemöte (13/2).

  • Projekt 30 000 till 2020 är avslutat och 5 vinnare enligt förutbestämda kriterier är utsedda. Priser diskuterades och ”overall”-vinnare Lund ska tas kontakt med för ett besök/reportage och prisutdelning.

  • Diskussion om projekt ”Minibridge i Sverige” 2020-21: ett projektnamn måste beslutas… LE är ansvarig, men vi måste räkna med assistans såväl av distrikt/klubbar som den nyanställde Junior- och Rekryteringskonsulenten.

  • ML uppdaterar organisationsschema fortlöpande

För MK
Martin