Om Marinens BK

Marinens Bridgeklubb i Stockholm grundades under andra världskriget (1943) och har alltsedan dess arrangerat tävlingsspel i SOSS (Sjöofficers-sällskapet i Stockholm) lokaler först på Långa Raden 8 och sedan i Kastellet och numera i Drottning Victorias Örlogshem på Blasieholmen i Stockholm.

Namnet Marinens Bridgeklubb valdes för att spegla två skilda ambitioner. Utöver att anordna bridgetävlingar under gemytliga former ville man öka sammanhållningen mellan marinens officerare och vederlikar. Sedan Sjöofficerssällskapets stadgar medgett medlemskap för andra än enbart sjöofficerare har klubben kommit att ingå i Sjöofficerssällskapet. Spelare bör därför vara medlem i SOSS.

Klubben har alltid letts av en president med hjälp av en sekreterare. Från och med i vår, när vi gått med i Svenska Bridgeförbundet leds klubben av ett presidium bestående av president, sekreterare, kassör, spelorganisatör samt en övrig ledamot.