STORT TACK

Stort tack till alla medlemmar som lämnat bidrag till klubben i rådande Coronasituation.

Med era bidrag kommer MBK att klara sig några månader till.

Styrelsen