Premiär måndag 13 aug. - extraträning för oss som vill utvecklas