MBK:s julfest

MBK:s julfest inleddes med att ordförande Ildiko Lang hälsade välkommen.

Sedan väntade ett gott julbord, innan bridgespelet startade, med Anders Bark som tävlingsledare.

Vann gjorde Christina Bröddén och Pontus Stensberger.