Måndagsträningen gör nu sommaruppehåll

Måndagsträningen gör nu uppehåll och kommer tillbaka v 33, 13 augusti.

Välkomna då!