Ingen åldersgräns på torsdagstävlingar kl 13.00 fr.o.m. 10 maj

Fr.o.m. torsdag 10 maj slopar vi åldersgränsen för torsdagstävlingen kl 13.

ALLA ÄR VÄLKOMNA