Info från MBK:s styrelse utskickad

Bridgekryss
Styrelsen för MBK har beslutat att införskaffa bridgekryss i plast och har nu installerat kryss på 10 bord för att säkerställa bridgespel och bridgekurser så länge smittorisken för Corona kvarstår.

Tävlingar på klubben
Varje torsdag kl 13.00 spelar vi bridge på klubben.
Fr.o.m. tisdag 4 augusti kl 18.30 kommer vi också att spela bridge på klubben och kommer då att ha partnergaranti.
I mitten av augusti kommer MBK också att återuppta trivselbridge med start torsdagar kl 18.30. Tävlingen spelas med hcp och partnergaranti.

Tävlingar på BBO (digital bridge)
Se information om spel på BBO under Nyheter.

Klubbens ekonomi
Klubbens ekonomi är mycket ansträngd så frivilliga bidrag till klubben mottages tacksamt via MBK:s bankgironummer 5444-0011.

Nytt telefonnummer till MBK 0730 93 96 80
Fr.o.m. 1 augusti har MBK:s telefon nytt riktnummer, alltså 0730 93 96 80