Hans-Olof Hallén avtackades som TL för torsdag veteran

Ildiko Lang avtackade Hans-Olof Hallén, som slutar som tävlingsledare för torsdagstävlingen för veteraner efter 14 år.