All bridge inställd t.o.m. 13 april

Styrelsen för MBK har idag, 26 mars, beslutat att förlänga perioden, då all tävlingsverksamhet ställs in, till efter påsk med hänsyn till Corona viruset.

Detta innebär att ordinarie verksamhet planeras återupptas tisdag 14 april.

Eventuellt nytt besked kommer att lämnas torsdag 9 april.