Årsmötet 2020

Årsmötet samlade tjugo medlemmar.
Till ny ordförande valdes Lars Durlow.

Mer info från årsmötet här.