Kurser

Grundkurs A

Grundkurs A är vår introduktionskurs i bridge. Inga förkunskaper krävs utan vi börjar helt från grunden. Steg för steg tar vi dig in i bridgens värld. Mystiska uttryck som träkarl, delkontrakt, spelförare blir naturligt för alla.

Svårighetsgrad: Nybörjare

Kurstider Måndagar 10:00 - 13:00 eller Onsdagar 18:00-21:00
Kursstart 16 eller 18 september, 11 gånger
Kostnad 1.200 kr
Litteratur 200 kr

Anmälan till Grundkurs A


Grundkurs B

Grundkurs B är en naturlig fortsättning på grundkurs A. Detta är också den kurs du bör gå om du spelade bridge för många år sedan och vill återuppta spelet och känner att en repetition i bridgens grunder nu är på sin plats. I grundkurs B tar vi upp de starka öppningsbuden, spärröppningar, Stayman dvs. högfärgsfrågan på öppningsbudet 1NT och flera andra små finesser som kan utveckla ditt bridgspel.

Svårighetsgrad: Nybörjare

Kurstider Tisdagar 10:00 - 13:00
Kursstart 17 september, 11 gånger
Kostnad 1.200 kr
Litteratur 200 kr

Anmälan till Grundkurs B


Bättre Spel (Spelteknik), fortsättning

I kursen Bättre Spel fokuserar vi på speltekniken. Om du bjuder obehindrat men inte kan spela korten rätt blir oftast resultatet inte så bra. I denna kurs tränar vi mycket spelföring. Ni kommer att behärska flera speltekniska begrepp ex. att maska, godspela och hålla upp, korsstöld mm. En grundlig genomgång av försvarets sköna konst ingår. Efter avslutad kurs kommer du att känna dig mycket mer bekväm under spelet!

Rekommenderad lägsta nivå för deltagande: Steg 2 i vår grundkurs med fokus på spelet, både som spelförare och försvar.

Svårighetsgrad: Fortsättning

Kurstider Torsdagar 18:00-21:00
Kursstart 19 september, 11 gånger
Kostnad 1300 kr
Litteratur 200 kr

Anmälan till Bättre Spel


PLUS (påbyggnad)

Kursen passar alla som spelat ett tag och vill utveckla sig. Här tränar vi på olika typer av dubblingar, varianter på kravbud, Stenbergs 2 NT, splinterbud, färgvalsmarkeringar mm.
Efter denna kurs får man en klart bättre bild över spelet, både för dig och för din partner.

Svårighetsgrad: Avancerad

Kurstider Onsdagar 13:30-16:30 eller Onsdagar 18:00-21:00
Kursstart 18 september, 11 gånger
Kostnad 1300 kr
Litteratur 200 kr

Anmälan till Plus (påbyggnad)
Spelträning

Efter förfrågan, välkommen till MBK:s träningsspel, där du/ni spelar anpassade brickor med facit.
Alltid med support av klubbens lärare.

Kurstider
Kostnad 70 kr per gång
Kursstart

Minikurser

Minikurser, som kommer att fokusera på olika teman inom spelet med avsikt att göra dej till en bättre bridgespelare.

För mer info
Kurstelefon 0730 93 96 81
Mail: glucksman@telia.com


Spela Mera (spelteknik)

Kursen vänder sig till dig som förbättra din spelteknik och har förkunskaper motsvarande Bridge Plus. Vi repeterar olika bud från Pluskursen och fyller på med intressanta lektioner om Vilka bud är krav?, 3:e och 4:e färg introduceras, flertal olika dubblingar, störd budgivning mm.

Svårighetsgrad: Avancerad