Styrelse

Namn Roll Kontakt
Peter Ekendahl Ordförande 0768 65 22 52
Johnny Ramsten Kassör 0708-671476
Anders Dahlström Delegat 0705720600
Per-Åke Jansson DistriktTL V Kassör 073 742 37 87
Elisabeth Stanley Sekreterare,Utbildningar 0702 10 54 22
Lars Gustavsson BIT ansvarig V Sekr 0735810270
Birgitta Samuelsson V Ordf, Utbildning 073-522 08 96
Lars-Gunnar Modigh Suppleant 070-5934465
Bo Wiker Suppleant 0223-10463