BBO eller Live ? Det är frågan

Ja hur länge ska vi ha denna Pandemi? Ingen som vet.
Bridgespelarna kan inte gå på sin vanliga bridge.
Vissa började spela på BBO redan i våras. Några har helt och hållet lagt bridgen på is och åter vissa klubbar erbjuder spel ”LIVE”. Se annan plats på sidan. Till er som inte spelar alls för närvarande! Börja spela på BBO! Jag hjälper er igång!
Vi ordnar en tävling den 8 november.