Spela hos oss

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 400 kr/år.
50 kr går till Lunds bridgeklubb och 350 kr är avgift till Svenska Bridgeförbundet och Skånes Bridgeförbund.
Medlemsavgiften betalas till Bridgeförbundet på det personliga inbetalningskortet som kommer med tidningen, eller på postgiro 251042-8.
Ange namn, adress, telefon och födelsedata (YYMMDD)
Juniorer (yngre än 25 år) betalar ingen medlemsavgift.

Stödmedlem
Man kan man vara medlem i mer än en klubb. Detta kallas stödmedlem.
En stödmedlem har samma förmåner och rättigheter som en fullvärdig medlem i klubben.
Att vara stödmedlem i Lunds bridgeklubb kostar 50kr/år.