Slutgiltig vinlista VT 2019 och slutgiltigt resultat för KM 18-19

Slutgiltig vinlista VT 2019 och slutgiltigt resultat för KM 2018-2019 finns nu här på hemsidan:

Vinlistan

KM