Tidsschema OBS Veteraner och Damer

Vi spelar med skärmar, 5-brickorsronder om 40 min/rond

Resultaten presenteras som IAF.

När cafeterian har stängt på lördag em/kväll serveras kaffe i biblioteket utan avgift.

En rond mot varje par, totalt 17 ronder ska spelas,

Program

Tid
Lördag 26 januari
10.30 – 11.10 Bricka 1-5
11.10 – 11.50 Bricka 6-10
11.50 – 12.30 Bricka 11-15
12.30 – 13.10 Bricka 16-20
13.10 – 14.30 Lunch
14.30 - 15.10 Bricka 21-25
15.10 – 15.50 Bricka 26-30
15.50 – 16.30 Bricka 31-35
16.30 – 17.10 Bricka 36-40
17.10 – 17.50 Bricka 41-45
17.50 – 18.20 Kaffepaus
18.20 – 19.00 Bricka 46-50
19.00 – 19.40 Bricka 51-55
Söndag 27 januari
10.00 – 10.40 Bricka 56-60
10.40 – 11.20 Bricka 61-65
11.20 – 12.00 Bricka 66-70
12.00 – 12.40 Bricka 71-75
12.40 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.40 Bricka 76-80
14.40 – 15.20 Bricka 81-85