System BBO-veteranlag

BBO

Systemdeklarationer för BBO-spel vintern 2020

PG Eliasson Gunnar Elmroth System 2020
B-E Efraimsson Mats Axdorph System 2019
Mats Nilsland Björn Fallenius System 2019
Johnny Östberg Christer Bjäring System 2019
UllaBritt Goldberg Lars Goldberg System sid 1, sid 2 2020
Göran Selldén Björn Wenneberg System 2020
S-Å Bjerregård Anders Morath System 2020