Info om landslag 2021

Här följer info om principer för landslagen inför mästerskapsåret 2021.

Som tidigare publicerats så har EBL och WBF ändrat i mästerskapskalendern efter det att man beslutat att skjuta upp såväl EM (ursprungligen juni 2020 på Madeira), WBG och JVM (ursprunglingen augusti 2020 i Salsomaggiore) till senare.

Kalenderåret 2021 kommer därför i princip att innehålla tre stora mästerskap:

  • EM för nationslag (preliminärt Madeira, juni 2021)
  • JVM för nationslag (preliminärt Salsomaggiore, tidpunkt okänd).
  • World Bridge Teams & Transnational Open Teams (öppet, plats och tidpunkt okända)

Principerna är att de landslag som uttagits till EM, WBG och JVM inte är automatiskt nominerade till att spela mästerskapen 2021. Kaptenerna för respektive trupp gör en samlad bedömning under senvinter/tidig vår 2021.

Tidigare deltagare i landslagstrupperna kommer att få information av respektive kapten, och nytillkomna intresserade ombeds att ta kontakt med dessa.

En viktig information är att spelare födda 1959 är välkomna in i veteranklassen fr o m 2021.

OBS-tävling(ar) planeras till februari 2021 vilka, tillsammans med övriga kända faktorer (resultat, samspelthet, träningsupplägg, etc) kommer vara nyckelfaktorer för uttagningar.

För UK
Martin Löfgren