Klubbnyheter

Eventuella avsägelser ska vara valberedningen tillhanda senast sex veckor innan.

Mikael Westerlund, som var en av segrarna i Laholmsguldet, har varit snäll och skrivit lite tankar kring tävlingen.

Varsågod att läsa i bifogat dokument.

Vi gratulerar naturligtvis Ing-Britt.

Här finns hela resultatlistan.

Mikael Westerlund - Göran Selldén

Tänk på att det är Bridgeomat igen den 11 april.

Vi behöver någon som lagar maten!

Vi har ju ett klubbforum här på hemsidan och vi har på detta möjlighet att ställa frågor och diskutera olika saker. Du hittar det som en undermeny till Nyheter.

Enligt tradition spelar vi KM Mixed 1 maj.

Se bifogad inbjudan och välkommen med anmälan här.

… spelas i år 23 april.

Se bifogad inbjudan och anmäl er här.

Nu är det dags för Laholmsguldet igen.

Här kan du anmäla dig

Lennart Nordberg - Maud Brink

Sidor