Södra gruppen

Antal lag: 5
Bräcke
Bräcke
Sören Olofsson [41182]
Siv Bernhardsson [6156]
Kjell Österhof [3981]
Gunnar Bernhardsson [6155]
Szymon Szulc [55090]
Sören Olofsson
Siv Bernhardsson
Kjell Österhof
Gunnar Bernhardsson
Szymon Szulc
Eldh o Lågor
Eldh o Lågor
Laila Pettersson [89174]
Kjell Eklid [42132]
Jan-Erik Gresseth [6147]
Tommy Larsson [5349]
Laila Pettersson
Kjell Eklid
Jan-Erik Gresseth
Tommy Larsson
Håll o Co
Håll o Co
Arne Håll [7179]
Haine Haraldsson [6881]
Hans Söderin [6171]
Ola Östlund [78397]
Arne Håll
Haine Haraldsson
Hans Söderin
Ola Östlund
Kälarne
Kälarne
Rolf Nilsson [12397]
Björn-Evert Andersson [13716]
Göran Näslund [17993]
Margaretha Nilsson [17991]
Rolf Nilsson
Björn-Evert Andersson
Göran Näslund
Margaretha Nilsson
Ånge
Ånge
Bernt Olofsson [14258]
Torbjörn Eriksson [13325]
Lars Larsson [11688]
Tommy Walker [17564]
Bernt Olofsson
Torbjörn Eriksson
Lars Larsson
Tommy Walker