Grupp 2
Lena Starkenberg
Bengt Pagoldh
Helle Lehes
Eva Bergfjord
Eva Thorsson
Peter Giese
Tommy Grääs
Rolf Ekdahl
Sverker Alfredsson
Göran Palmborg
Sven-Olof Jarkvist
Finn Jeppsson
Robert Bäck
Lena Petersen
Börje Dahlberg
Robin Björkstrand
Per Östlund
Moa Petersen
Nicklas Sivelind
Philip Berggren
Björn Sörling
Irma Petersen
Karin Nyberg
May Moore
Birgit Andersson
Christoffer Dückhow
Ulla Westerlund
Ulla Berntsson
Ingela Sjöberg
Martin Lundberg
Göran Rydell
Nils Åhlén
Eva Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Tommy Gunnarsson