BaM - Gröna Hissen
Nils Nordahl
Krister Ljungberg
Hans Linusson
Bo Andersson
Nils Wallmark
Lena Zimmerman
Leif-Åke Munther
Bengt Anderson
Tony Elmroth
Jörgen Gustavsson
Marianne Fagerby
Mats Jakobsson
Jan Andersson
Bengt Alrud
Koen Lindström Claessen
Adam Kovasznay
Anders Våge
Roland Härsjö
Kicki Oschlak-Härsjö
Thomas Therkelson
Bengt Johansson
Britt Larsson
Maritza Håkansson
Oscar Hult
Bengt Larsson
Terje Lie
Nils Wallmark
Tomas Andgren
Ingemar Assarsjö
Peter Norrhede
Per Sjöberg
Stefan Åsgården
Hans Jörgensen
Göte Berntsson
Torbjörn Kåreke
Gunnar Ohlson
Pär Ljungquist
Martin Ågren
Philip Berggren
Niklas Heideman
Björn Sörling
Vivianne Norling
Björn Thalén
Pär Ljungquist
Billmar Carlsson
Robin Björkstrand
Anders Erikson
Ylva Pyykkö
Moa Petersen
Robert Bäck
Lena Petersen
Börje Dahlberg
Göran Selldén
Mikael Westerlund
Jan-Erik Åsmo
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson
Lars Jansson
Berit Fors
Göran Rydell
Ingrid Petersen
Ulla Berntsson
Ulla Westerlund
Eva Gunnarsson
Jaenita Johansson
Göran Selldén
Mikael Westerlund
Joakim Olsson
Mats Allgöwer
Lars-Uno Andersson
Johan Svensson
Ella Olsson
Tore Mattsson
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
Carl Ek
May Moore
Els-Marie Södergren