Första halvlek
Sven Nilsson
Bo Andersson
Hans Linusson
Tomas Rohdin
23
30
Oscar Hult
Bengt Larsson
Ragnar Andersson
Denny Andréasson
Andra halvlek
Sven Nilsson
Bo Andersson
Hans Linusson
Tomas Rohdin
44
14
Oscar Hult
Bengt Larsson
Ragnar Andersson
Denny Andréasson