19/20

Spader Kung
Spader Kung
Oscar Hult [12879]
Marcus Sandberg [7682]
Matti Lepistö [14649]
David Bryder [3176]
Bengt Larsson [3819]
Britt Larsson [86952]
Denny Andréasson [38449]
Ragnar Andersson [26725]
Tiramisu
Tiramisu
Ella Olsson [20412]
Bobbo Jovic [48267]
Jan Ahlqvist [10458]
Jan Konar [9717]
VP
0,68
17,32
IMP
53
98
Första halvlek
Oscar Hult
Bengt Larsson
Matti Lepistö
Britt Larsson
41
47
Ella Olsson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Bobbo Jovic
Andra halvlek
Oscar Hult
Bengt Larsson
Matti Lepistö
Britt Larsson
12
51
Ella Olsson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Bobbo Jovic
Mobiltelefon