Måndagsserien 2019 höst

Bridgetjejerna
Bridgetjejerna
Mira Yttermark [36069]
Eva Karlström [80214]
Jonas Broberg [83309]
Ulla-Britt Cederberg [89976]
Anette Broberg [32213]
Helen Wallin [32218]
Chatarina Sigge [32217]
Sonja Möller [87675]
Entusiasterna
Entusiasterna
Anita Ahlström [16261]
Conny Johansson [59905]
Sonja Jonsson [59906]
Brittmarie Frölén [50144]
Margareta Dahlqvist [51969]
Dorthy Edholm [51976]
Gunilla Sjödén [64713]
Thomas Sjödén [60660]
Gunnar Kaiheden [57883]
VP
17
13
IMP
72
62
Första halvlek
Ulla-Britt Cederberg
Eva Karlström
Helen Wallin
Mira Yttermark
38
31
Conny Johansson
Dorthy Edholm
Margareta Dahlqvist
Anita Ahlström
Andra halvlek
Ulla-Britt Cederberg
Eva Karlström
Helen Wallin
Mira Yttermark
34
31
Conny Johansson
Dorthy Edholm
Margareta Dahlqvist
Anita Ahlström