Måndagsserien 2019 höst

Entusiasterna
Entusiasterna
Anita Ahlström [16261]
Conny Johansson [59905]
Sonja Jonsson [59906]
Brittmarie Frölén [50144]
Margareta Dahlqvist [51969]
Dorthy Edholm [51976]
Gunilla Sjödén [64713]
Thomas Sjödén [60660]
Gunnar Kaiheden [57883]
Nordia
Nordia
Håkan Lindh [6055]
Per Eriksson [19493]
Sören Andersson [90690]
Gunnar Lundin [64712]
Kari Mykkänen [40976]
Kjell Staffas [34308]
VP
7
23
IMP
24
67
Första halvlek
Gunilla Sjödén
Thomas Sjödén
Margareta Dahlqvist
Anita Ahlström
8
42
Gunnar Lundin
Kari Mykkänen
Per Eriksson
Håkan Lindh
Andra halvlek
Gunilla Sjödén
Thomas Sjödén
Margareta Dahlqvist
Anita Ahlström
16
25
Gunnar Lundin
Kari Mykkänen
Per Eriksson
Håkan Lindh