2018/2019

Bridgepasset
Bridgepasset
Magnus Wegestål [91149]
Anders Ingels [88890]
Johan Andersson [40197]
Martin Gårdrup [36202]
Dan Nilsson [5967]
Jonas Tjärnemo [65741]
Johan Erlandsson [17710]
ESSEN
ESSEN
Staffan Essén [5529]
Håkan Litsegård [5536]
Michael Olsson [5768]
Mats Norhager [46709]
Christer Winther [4583]
Tommy Kellander [14354]
Anders Freij [5548]
Urban Bjergert [4531]
VP
0
19
IMP
42
65
Första halvlek
Martin Gårdrup
Johan Erlandsson
Dan Nilsson
Magnus Wegestål
42
65
Mats Norhager
Michael Olsson
Håkan Litsegård
Staffan Essén
Andra halvlek
Martin Gårdrup
Johan Erlandsson
Dan Nilsson
Magnus Wegestål
0
0
Mats Norhager
Michael Olsson
Håkan Litsegård
Staffan Essén
Använt otillåten spelare.